Video

[DMC SAIGON] Giao Lưu Nick Vujicic cùng DJ Giang Nguyễn và Nghệ Sĩ khiếm thị Hà Chương