Video

[DMC SAIGON] Khởi động cuộc thi Việt Nam Idol 2012 @ Crescent Mall