Video

[DMC SAIGON] Toàn cảnh Đêm Lễ Hội Tiger Blue Xmas - Nha Trang 2012