Video

DMC Saigon | Họp báo Cuộc thi MISS DJ (Recap)